Het Burgerijpad Tilburg

In de komende maanden wordt het nieuwe bestemmingsplan voor Het Burgerijpad in Tilburg vastgesteld. Daarna kan de uitgifte van de bouwkavels plaatsvinden.

In het plan is ruimte voor ca. 18 woningen. Dit betekent dat de woningen aan elkaar grenzen en dus met elkaar te maken hebben, zeker wat betreft fundering en bouwmuren maar ook wat betreft tuinen, parkeren etc.

Als duidelijk is dat het bestemmingsplan zonder veel problemen onherroepelijk wordt zal de groep geïnteresseerden bij elkaar worden geroepen om verdere uitleg te geven. Daarbij kan besproken worden welke delen van de plannen collectief worden aangepakt en welke onderdelen individueel worden besproken.Top