Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een vorm van sociale projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouw-project.

Zeggenschap, leefbaarheid & woningen tegen kostprijs.

De toekomstige bewoners richten een rechtspersoon op die hen in staat stelt om in het projectontwikkelingsproces gezamenlijk als opdrachtgever op te treden en nemen daartoe een adviseur in de arm die hen door het proces leidt. De adviseur stelt zich daarbij faciliterend op en maakt de toekomstige bewoners wegwijsde rol van de opdrachtgevers. Tot en met de fase van definitief ontwerp werkt een kopersvereniging meestal namens al haar leden aan een collectief plan; één en ander binnen gestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden. Hierbij hebben alle deelnemers voortdurend inzicht en inspraak in de keuze van het bouwsysteem, de bouwmaterialen, het afwerkingsniveau en het kostenniveau. In de fasen daarna hebben individuele kopers de gelegenheid zelf te beslissen over de indeling en afwerking van hun eigen woning.

Toekomstige bewoners worden zelf risicodragend projectontwikkelaar

Omdat toekomstige bewoners door middel van een eerste inleg zelf een deel van het voortraject financieren, is een CPO-vereniging in staat om zelf volledig risicodragend projectontwikkelaar op te treden. De BIEB-adviseur is daarbij altijd op de achtergrond aanwezig als steun in overleg en onderhandeling met professionele partijen in de bouwwereld.

Een buurt opbouwen voor er 1 steen op een andere ligt

Door in een zo vroeg stadium mee te bepalen wat en hoe er gebouwd gaat worden, wordt een bijzonder grote betrokkenheid van de toekomstige CPO-ers gekweekt bij hun woning en hun (nieuwe) buurt. Toekomstige bewoners hebben al hart voor hun buurt voordat de bouw gestart is. Daarnaast worden ze in staat gesteld om -als de kavels eenmaal uitgegeven worden aan de individuele deelnemers- zelf hun plekje binnen het CPO-project te kiezen. Daarmee kiezen ze ook hun eigen buren, die ze tijdens het voortraject hebben leren kennen. Bovendien is een welhaast direct gevolg van gezamenlijk bouwen, dat ook al aan het (collectief) beheer van woningen en woonomgeving gedacht wordt, wat de duurzaamheid van de nieuwe buurt een belangrijke impuls geeft. Op deze wijze zijn kopers -binnen de stedenbouwkundig uitgezette kaders- in de gelegenheid maximale zeggenschap uit te oefenen op hun eigen toekomstige woonbuurt. Dat dit grote voordelen biedt ten opzichte van reguliere nieuwbouwprojecten behoeft geen betoog.