Over BIEB

BIEB staat voor Bouwen In Eigen Beheer. Ons bureau begeleidt mensen die samen met toekomstige buren hun eigen woonhuizen willen bouwen. We helpen bij het opzetten van projecten, adviseren en coachen, maar laten ze zelf beslissen over hoe er wordt gebouwd en hoe de huizen er uit gaan zien. Met de toekomstige bewoners zoeken we de grenzen van de mogelijkheden op. Niet langer bepaalt een woningbouwcorporatie, gemeente of projectontwikkelaar hoe mensen moeten wonen. Samen met de straatgenoten van straks zijn ze zelf projectontwikkelaar, opdrachtgever en zelfs al goeie buur nog voor ze hun nieuwe huis betrokken hebben.

BIEB heeft

  • al ruim 40 jaar ervaring en is de Uitvinder van CPO
  • meer dan 150 projecten gerealiseerd met daarin ca. 3000 woningen
  • ruime ervaring met begeleiding van start tot finish
  • al vaak geholpen bij zoeken naar voorfinanciering en risicoafdekking
  • grote kennis van dit specifieke proces

BIEB is de uitvinder van deze geëmancipeerde wijze van bouwen die bekend is geworden onder het begrip Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Tijdens het gehele traject van een CPO staat BIEB jullie ter zijde, treedt op als gids, adviseert bij te nemen beslissingen en wijst op de mogelijkheden die er zijn. Door de opgedane knowhow is BIEB bij elk eventueel opduikend probleem in staat het bouwproces tot het einde te overzien en de juiste adviezen te geven. Samenwerken met BIEB bespaart je veel problemen, tijd en geld.

Hoe is BIEB ontstaan

BIEB is geboren in de Eindhovense wijk Gestel-Noord. In 1981 lagen daar twee locaties braak waarop niemand wilde bouwen. In het toenmalige stadsvernieuwingsklimaat waren projectontwikkelaars huiverig om daar aan de slag te gaan, en al helemaal niet om de door de buurt zo gewenste betaalbare woningen neer te zetten. Omgekeerd was het minstens zo erg: voor het buurtcomité was projectontwikkeling ‘vloeken in de kerk’. En dus gebeurde er niets.

Totdat technisch bewonersondersteuner Henk Vlemmix in samenspraak met de buurtorganisatie tot een werkwijze kwam die even simpel als revolutionair was: keer de bouwkolom om en ontwikkel woningen vanuit de vraag van de eindgebruiker. Laat de toekomstige bewoner in samenwerking met zijn buren, zelf opdrachtgever zijn in het ontwikkelingsproces van het woningbouwproject. Hij omschreef deze methode als Bouwen In Eigen Beheer (BIEB). In 1982 werd kopersvereniging ‘De Spoorbaan’ opgericht, twee jaar later werden de 45 woningen opgeleverd.

de mensen van BIEB