CPO IN 7 STAPPEN

Het is voor veel mensen een droom: je eigen huis laten bouwen. Of dat oude schoolgebouw verbouwen tot woning. Zie je het wel zitten om dit samen met anderen te gaan doen? Het stappenplan dat BIEB hanteert helpt je op weg:

 1. Locatie vinden en inschrijven

  Het kan gebeuren: je komt een stukje grond tegen en denkt: hier wil ik wonen! Of je loopt tegen een leegstaand gebouw op waar je graag een woning van zou willen maken. In dat geval moet je achterhalen wie de eigenaar is van de grond of het gebouw, en wat de bestemming is. Een vrij lange weg, die niet heel vaak voorkomt. In veel gevallen is er een partij (gemeente, woningbouwcorporatie, particulier) die grond of een gebouw bezit en deze grond of dat pand beschikbaar stelt voor CPO. In zo’n geval organiseert deze partij vaak een informatieavond waarop je je als geïnteresseerde in kunt schrijven.

 2. Een vereniging oprichten

  Samen met de andere geïnteresseerden zul je een ‘rechtspersoon’ moeten oprichten. Het beste is om een vereniging op te richten. Zorg dat alle leden evenveel stemrecht krijgen, dan worden de beslissingen daarna democratisch genomen.

 3. Een adviseur werven

  Samen met anderen bouwen vraagt om nogal wat kennis en vaardigheden. Omdat bijna niemand over alle benodigde expertise beschikt, is het in de hand nemen van BIEB absoluut een aanrader. BIEB zorgt er namelijk voor dat jij als burger de kennis en kunde hebt om als projectontwikkelaar op te treden.

 4. Een architect werven

  De architect helpt je bij het maken van een verkavelingsplan (als dat er nog niet is) en gaat vervolgens samen met jou en je ‘CPO-genoten’ aan de slag met het ontwerp. Ook die fase verloopt via verschillende stappen: van schets via voorlopig en definitief ontwerp tot technisch ontwerp.

 5. Aanvragen van de omgevingsvergunning

  Als het ontwerp klaar is, kan de omgevingsvergunning aangevraagd worden bij de gemeente.

 6. Aannemer werven

  Tegelijkertijd kun je op zoek naar een goede aannemer. Deze zal met een prijs komen voor het gehele project. BIEB helpt om een gunstige prijs af te dwingen bij de aannemer, zorgt voor een zo optimaal mogelijke prijs-kwaliteitverhouding.

 7. Bouwen!

  Met de aannemer kun je als individu vervolgens om tafel om de indeling en inrichting van jouw woning te bepalen. Een extra kamer, de indeling van de keuken, noem maar op. Het is wel zaak om daar vooraf goede afspraken over te maken, aangezien dit anders tot onverwacht hoge kosten kan leiden. Ook hiervoor is BIEB de ervaren steunpilaar, die je helpt om je woning naar jouw wens te laten ontwikkelen.

Na het doorlopen van deze stappen is het resultaat een woning die voldoet aan de wensen van de particulieren. Zo bouw je je huis in eigen beheer!