Bloemenbuurt Zuid

Oplevering 2010-2016

Huur- en koopwoningen met CPO in een herstructureringsgebied

Het herstructureringsgebied Bloemenbuurt-Zuid bestaat uit een zestal deelprojecten te weten: Madelief, Passiebloem, Duizendschoon, Jasmijn, Lelie, en Klaproos

In de Bloemenbuurt Zuid is in 2003 de conclusie getrokken dat renovatie van de 306 vooroorlogse woningen geen haalbare kaart meer zou zijn. Uitgerekend was dat de kosten van renovatie die van nieuwbouw ver zouden overschrijden. De eigenaar van de woningen, Woonstichting ‘thuis (voorheen Domein), wilde wel de woningen slopen , maar niet de sociale structuur. Vandaar dat is in samenwerking met BIEB een werkwijze bedacht is die de toekomstige bewoners (zowel terugkerende huurders als nieuwe kopers) actief laat deelnemen in het (her-)ontwikkelen van de nieuw te bouwen woningen. Per nieuw te bouwen bouwblok is een ontwikkelvereniging opgericht die de opdrachtgever is voor de nieuwbouw van dat blok. De woonstichting heeft in samenspraak met gemeente en bewonersorganisatie de randvoorwaarden gesteld waarbinnen de vereniging vrijheid van handelen heeft. Op die manier kunnen zowel huurders als kopers middels hun vereniging hun eigen architect aansturen en zelf alle besluiten nemen die in de ontwikkeling genomen moeten worden. Deze aanpak leidt tot een hoge betrokkenheid van de deelnemers en zorgt ervoor dat een erg hoog terugkeerpercentage bereikt wordt.

de oude bloemenbuurt
duizendschoon

Ontwikkelvereniging Duizendschoon is de vereniging die het grootste bouwblok van de Bloemenbuurt ontwikkelde (met ondersteuning van BIEB en Van de Pauwert als architect). Dit gesloten bouwblok uit de eerste fase van deze grootschalige herstructurering, omvat een breed pallet aan woningtypen: grondgebonden één-gezinshuurwoningen; koopappartementen; huurappartementen; huurpatio’s,benedenbovenwoningen. Parkeren vindt plaats op het binnenterrein en in een parkeergarage die onder het appartementenblok gelegen is. Aanvankelijk was de bedoeling om de kopers en huurders gezamenlijk in de vereniging hun nieuwbouwblok te laten ontwikkelen. De werving van de kopers mislukte echter omdat is ingestoken op de doelgroep senioren die zouden willen kopen. Om het proces niet op te houden is het hele blok toen door de vereniging ontwikkeld bestaande uit de huurders met de corporatie als opdrachtgever voor de koopappartementen. Het heeft een krachtig, stedelijk bouwblok opgeleverd, waar bewoners apetrots op zijn.

huurders passiebloem

Het woonblok de Passiebloem is ontwikkeld in de eerste fase van deze grootschalige herstructurering. De gelijknamige Vereniging de Passiebloem is de ontwikkelvereniging die het eerste blok van de Bloemenbuurt met uitsluitend huurders heeft ontwikkeld. De Passiebloem werd hierbij ondersteund door BIEB. Van de Pauwert uit Eindhoven werd door de vereniging geselecteerd als architect. Het resultaat is een in het oog springend woningblok met 11 appartementen en 23 grondgebonden woningen, gebouwd op een verdiepte parkeergarage. Omdat de huurders voorrang hadden op basis van woonduur, bestaat het bewonersbestand voor het grootste deel uit bewoners die soms al tientallen jaren in de oude Bloemenbuurt woonden. Sommigen wonen zelfs weer nagenoeg op de zelfde plek als waar hun oude woning stond. De bewoners zijn –zonder uitzondering-ronduit enthousiast over hun nieuwe zelf mee ontwikkelde huurwoningen. Zij hebben geld dat nog overbleef ten opzichte van het meegegeven bouwbudget, kunnen besteden aan zelf bedachte opties. Nu gaan ze zeker nooit meer weg……

bloemenbuurt zuid diversen

Het idee achter het concept voor herstructurering is dat het belangrijk is dat de bewoners zich thuisvoelen in zowel de woning als de wijk. Dat geldt voor bestaande, terugkerende, maar ook zeker voor nieuwe bewoners. Binnen de herstructurering van de Bloembuurt Zuid wordt per bouwblok een ontwikkelvereniging opgericht. De toekomstige bewoners -ongeacht of zij koper of huurder zijn- ontwikkelen samen met een eigen architect en BIEB hun nieuwe bouwblok. Alle ontwikkelverenigingen zijn gehouden aan het voor de gehele buurt opgestelde beeldkwaliteitsplan.

Overzicht Madelief

De ontwikkelvereniging die het spits heeft mogen afbijten is Ontwikkelvereniging Madelief. Samen met Hulshof Architecten werden 25 koopwoningen in 1 rij ontwikkeld, met een grote variatie in volume (265 tot 585m3) en gevelindeling. De woningen werden casco ontwikkeld en konden met behulp van een vooraf afgeprijsde optielijst door de bewoners worden ingedeeld en aangekleed.

Project Jasmijn en Lelie bestaan beiden uit een rij woningen waarbij er vanwege de stedenbouwkundige verkaveling ervoor gekozen is om de woningindeling niet diep maar breed vorm te geven. Dit levert een bijzondere woontypologie op. De bewoners parkeren (zoals alle projecten in de Bloemenbuurt) op een gemeenschappelijk achterterrein. Momenteel in aanbouw is het laatste grote woningbouw project in de nieuwe Bloemenbuurt Zuid. In het project de Klaproos worden de laatste koop- en huurwoningen gerealiseerd.

ontwikkelvereniging jasmijn
vogelvlucht klaproos
Fotoreeks die mooi de transformatie van de bloemenbuurt laat zien met name het project Lelie.

Downloads