Zandstraat

Oplevering 2005

betaalbare starterswoningen in een kleine kern

De nieuwbouw van 34 starterswoningen in de dorpskern van Casteren was een initiatief om de leefbaarheid in deze kleine kern te bevorderen. Door de hoge woningprijzen is het voor de jeugd op het platteland niet meer mogelijk om in het eigen dorp een redelijk geprijsde woning te kopen en is men gedwongen weg te trekken.

De nieuwbouw was een gezamenlijk initiatief van de gemeente Bladel – waar Casteren deel van uitmaakt – de dorpsraad van Casteren en de kopersvereniging. Samen met de architect van den Pauwert is een eigen stedenbouwkundig plan ontwikkeld met woningen rondom een plaatse als structurerend element. De woningen zijn als viertal basistypes ontworpen, met zowel een moderne als een landelijke uitstraling. De ontworpen woningen zijn vrij indeelbaar.

situatie
woningtypes
 

De woningen blijven duurzaam beschikbaar voor starters door middel van de koopgarant regeling. Hiervoor staat woningstichting de Zaligheden garant. De gemeente heeft voor de bouw van deze woningen een oude boerderij opgekocht in de kom van het dorp en daarnaast in het kader van dit pilotproject een sociale grondprijs gerekend.
De kopersvereniging heeft vanaf het begin tot het einde begeleiding en ondersteuning van BIEB gekregen. Dit heeft er aan bijgedragen dat jongeren in het dorp konden blijven wonen, met een eigen stedenbouwkundig plan, vrij indeelbare woningen en een kostprijs van de woning die een vijfde onder de gangbare prijs voor starterswoningen lag.

samen beslissen
straatbeeld met zicht op de kerk

Het project is een schoolvoorbeeld van hoe het voor de jeugd mogelijk gemaakt kan worden om in eigen dorp te blijven te wonen. Dit ondersteunt de leefbaarheid in de kleine kern.