De Kersentuin

Oplevering 2003

Het succesvol stapelen van ambities

De Kersentuin is –alhoewel alweer opgeleverd in 2003- nog steeds een van de meest bijzondere projecten van BIEB

vogelvlucht kersentuin

Het hoofdthema van de Kersentuin is duurzaamheid, zowel sociaal als bouwkundig. De initiatiefnemers wilden een project realiseren dat toekomstwaarde had. Voor de bewoners een aangename leefgemeenschap met aandacht voor elkaar en woningen die met respect voor de natuur en milieu gebouwd zouden worden.

 • Dit leidde tot een stapel van ambities. En waar dat normaal gesproken niet lukt (en je je beter op een beperkt aantal doelen kunt richten) slaagde Vereniging de Kersentuin er in ze allemaal te realiseren!
 • Een complex woningen van voldoende schaal om een zekere bevolkingsdoorsnee te huisvesten. Het werden er uiteindelijk 94. In Nederland nog steeds het grootste CPO project door 1 vereniging.
 • Flexibele, levensloopbestendige woningen door een minimale woningbreedte van 6 meter, en demontabele, verplaatsbare achterpuien. Met optimale indelingsvrijheid en uitbreidbaarheid over 2 lagen.
 • Een gezond en fijn binnenklimaat door leemwanden met lage-temperatuur wandverwarming en een gebalanceerd ventilatiesysteem.
 • Grote woningvariatie, door het ontwerp met 6 verschillende woningtypen, waarvan 3 in huur en koop; zowel grondgebonden als gestapeld.
 • Voorbereid op notaloos wonen door een PV-cellen groeimodel, waarvoor alle zuiddaken 40m2 ruimte bieden voor zonnepanelen (sinds 2015 liggen ze allemaal vol).
 • Een eigen waterzuiveringsproject, waarmee afkoppeling van het waternet beoogd werd. Is in de bouwopodracht meegegeven, maar te elfder ure om zeep geholpen door aanpassing regelgeving rijksoverheid.
 • Door de toen loze, dubbele waterleiding is vervolgens de kabel voor het eerste glasvezelnet op buurtnivo in Nederland geblazen. Hier was in 2004 al een buurt-app-groep avant-la-lettre.
 • Gemeenschappelijke voorzieningen als een buurthuis, wasmachine ruimten en kantoor.
 • Een zeer autoluw karakter door het ontwikkelen en realiseren van een bescheiden parkeergarage in combinatie met een autodeelsysteem en collectieve bakfietsen. De voor de parkeernorm benodigde buitenparkeerplaatsen zijn grotendeels groen ingericht.
 • Het openbaar gebied wordt -door een vergaande uitzonderingsafspraak met de gemeente Utrecht- in eigen beheer ingericht en beheerd.
 • Een deel van de privékavels (ieder heeft een eigen terras; rest is semi-openbaar) zijn eveneens collectief ingericht en worden samen beheerd.
 • Een geslaagd sociaal experiment –kortom- waar de bewoners samen trots zijn en aandacht hebben voor elkaar en nog steeds actief aan de anonieme, milieuvijandige buitenwereld laten zien, hoe het òòk kan.

tuin met theater

Haast overbodig te vermelden dat het hier beschreven project met al haar verworvenheden, nooit uit de koker van de reguliere projectontwikkeling zouden kunnen komen. Daarvoor moet je dus echt zelf het heft in handen nemen.

combinatie Appartementen en huizen
geen auto’s maar groen