Duurzaam Wonsick

Al enige tijd geleden ontstond het idee om met een klein groepje enthousiaste inwoners  van  Wijchen  en  omliggende  dorpen  een  CPO  project  op  te  starten  in  Wijchen.  Nadat  enkele omringende dorpen binnen de gemeentegrenzen het CPO principe hadden omarmd kon ook een CPO project in Wijchen niet ontbreken. Na een zoektocht naar een geschikte locatie is de groep uiteindelijk uit gekomen bij een perceel in de wijk Hofsedam. Het perceel grenst aan de volkstuinen van Wijchen, de Kelvinstraat en de Sleedoornweg. Het perceel is ruim 7000 m2 groot en is op loopafstand van het Station Wijchen (ca. 5minuten) en het centrum van Wijchen (ca. 10 minuten).

De gemeente is grondeigenaar en stelt de grond beschikbaar voor dit initiatief. Daarnaast faciliteert de gemeente de bestemmingsplanwijziging die nodig is om het initiatief mogelijk te maken. Ook houden zij een vinger aan de pols wat betreft alle randvoorwaarden en plantoetsingen waarmee het plan te maken krijgt. Inmiddels is er een intentieovereenkomst met de gemeente afgesloten, waarin de samenwerking wordt bekrachtigd.

De vereniging is al even op weg om volgens het CPO principe hun droomwijkje te realiseren. En dit doen ze op basis van de volgende visie die in de gezamenlijke bijeenkomsten is uitgewerkt:

  • Aandacht voor duurzaamheid en 0 op de meter is ons streven;
  • wonen in het groen met aandacht voor het verbeteren van  biodiversiteit  in de wijk;
  • oplossingen m.b.t. klimaatadaptieve maatregelen zoals bijv. infiltratie van regenwater;
  • stedenbouwkundig passend in de bestaande wijk;
  • voor mensen in verschillende levensfasen een plek (levensloopbestendig);
  • met aandacht voor saamhorigheid in de wijken we zien ook een taak om de bedachte voorzieningen op openbaar gebied  te beheren samen met de gemeente
  • rekening houdend met eenieders persoonlijke wensen en budget;
  • passend in de woonvisie van de gemeente Wijchen.

Kortom helemaal CPO en passend in deze tijdsgeest. In het project zullen 8 woningen worden gerealiseerd. De vereniging trekt bij het vaststellen van de definitieve keuzes op in gezamenlijkheid met de gemeente Wijchen. Verder kijkt en  leert de vereniging mee  met de andere CPO projecten in  de gemeente Wijchen (bijvoorbeeld het CPO project te Bergharen).