Fonkelsteen

Oplevering 2015
de kopersvereniging bij start bouw

Vooral voor doorstromers

Alhoewel in het project Fonkelsteen ook prachtige starterswoningen gebouwd zijn, ligt de nadruk er toch vooral op grote 2-kappers voor doorstromers. Op de plek van de voormalige basisschool de Fonkelsteen zijn door de gelijknamige kopersvereniging 16 2-kappers, 7 starterswoningen en 1 vrijstaande woning gerealiseerd.

Na het succesvol verlopen BIEB-project in de Goirlese kern Riel, wilde de gemeente opnieuw ruimte bieden aan CPO in Goirle. Op de daarvoor beschikbare kavel in de wijk de Hellen in Goirle, lag al een goedgekeurd bestemmingsplan. De gemeente heeft BIEB ingehuurd om het project voor te bereiden.

Eerst zijn de geldende randvoorwaarden op een rij gezet zodat vanaf het begin duidelijk was wat potentiële leden aangeboden kregen. Daarop zijn rond de jaarwisseling van 2013 twee informatieavonden belegd, met uiteindelijk een loting voor de volgorde waarin kopers uiteindelijk een keuze zouden kunnen maken. Vervolgens heeft BIEB samen met de ingelote belangstellenden oprichting van de kopervereniging voorbereid.

De vereniging koos -na rijp beraad- uiteindelijk BIEB als haar CPO begeleider en selecteerde Vermeer Architecten later als haar architect. Bij het opstellen van het verkavelings- en schetsplan bleek het bestemmingsplan naar de wens van de leden toch te weinig ruimte te bieden, waarop gekozen is om een bestemmingsplanwijziging in te dienen. Door 1 vrijstaande woning aan het eind van een bouwstrook te laten vervallen, ontstond meer lucht in het plan, maar kostte de wijziging wel de nodige proceduretijd.

De bouw van de woningen door aannemer Maas-Jacobs uit Zundert startte uiteindelijk in november 2014. De eerste woningen werden voor de kerst van 2015 opgeleverd.

Het eindresultaat is een mooi samenhangend, stedenbouwkundig geheel, met een eigentijdse toepassing van een warmrode baksteen in combinatie met strakke aluminium puien en moderne aan- en uitbouwen. De deelnemers hebben individueel optimaal invulling aan hun woningen gegeven terwijl het geheel een sterke gezamenlijk uitstraling heeft gekregen.

allemaal de koopovereenkomst tekenen in de raadszaal
de gerealiseerde woningen