Groot Bergeijk

Oplevering 2008 t/m 2015

In navolging van andere projecten voor starters in Zuid Brabant is vanuit de Startersgroep van Bergeijk het initiatief genomen om startersprojecten te realiseren in de kerkdorpen van de gemeente Bergeijk. In de gemeente Bergeijk bleek een grote vraag naar betaalbare woningen in de omliggende kerkdorpen. Door CPO te stimuleren is Bergeijk de eerste gemeente met in iedere dorpskern een succesvol gerealiseerd CPO-project.

Ondersteund door en in samenwerking met de Rabobank Bergeijk is een koepelvereniging gevormd en na druk op de politiek heeft B&W en uiteindelijk ook de raad zich achter dit initiatief geschaard. De gemeente heeft aangegeven dat op een aantal locaties bouwgrond beschikbaar gesteld zou worden voor bouwen in eigen beheerprojecten voor starters. Startersgroep Bergeijk fungeert daarbij als koepelvereniging voor meerdere projecten. Geïnteresseerden kunnen zich hier voor aanmelden, waarmee de kans wordt gecreëerd om mee te doen met 1 van de projecten. Het bleek een succesvolle formule.

In de gemeente Bergeijk zijn inmiddels projecten gerealiseerd in Weebosch, Hooge Berkt, Luyksgestel, Terlo, Riethoven en Westerhoven. In Riethoven en Westerhoven is zelfs een constructie ontstaan waarbij er 1 project liep in twee kernen, om zo optimaal schaalvoordeel te kunnen creëren. Ook zijn er al plannen om het aanbod aan CPO te vergroten, en wordt er gezocht naar nieuwe locaties ter ontwikkeling.

Weebosch

overzicht cpo weebosch bergeijk

Op de eerste locatie die beschikbaar kwam, in het kerkdorp Weebosch, zijn 7 woningen gerealiseerd. De corporatie Woningbelang fungeerde als achtervang en contractpartner voor de Koopgarantregeling, waardoor de woningen duurzaam beschikbaar blijven voor starters. Door middel van enquêtes onder de toekomstige bewoners werd inzicht verkregen in de wensen en (financiële) mogelijkheden binnen de groep. Dit heeft geresulteerd in 7 woningen in twee woonblokken waarbij binnen de woningen zelf de bewoners ook hun eigen indeling in overleg met de architect van den Pauwert bepaald. De woningen in Weebosch zijn gebouwd door bouwbedrijf van Montfort en zijn eind 2008 opgeleverd.

HOOGE Berkt

straatbeeld hooge berkt
situatie

Samen met de architect van den Pauwert is een stedenbouwkundig plan gemaakt met een 4-tal hoofdtypen met 3 en 4 kappers en ook atelierwoningen in carré-vorm. Bij het plan is gekozen voor een centraal groen gebied dat omsloten wordt door een aantal bouwblokken met een maximale lengte gelijk aan de maat van een langgevel boerderij. Er wordt voldoende ruimte gehandhaafd tussen de bouwblokken zoals bij de bebouwing in het dorp. Waar mogelijk wordt er gestreefd een “doorkijk” te realiseren naar de omliggende velden om een relatie met het buitengebied te handhaven. In totaal worden 39 woningen gerealiseerd die qua grootte en verschijningsvorm variëren en gegroepeerd zijn in bouwblokken van 4 woningen maximaal.

In het centrale gebied vindt bebouwing in een lossere verkaveling plaats in de vorm van paviljoens in een groene setting. Openbaar groen sluit aan op privé groen. De groene structuur die dit middengebied heeft wordt mede ingevuld met ruige begroeiing en dient ook als wateropslag. De buitenrand van het gebied wordt uitgevoerd in een meer traditionele vorm, met een woningtype in een of twee lagen met kap waarbij de keuze van architectuur en de kapvorm vrij wordt gelaten. De woningen in het middengebied worden gebouwd in een moderne, eigentijdse architectuur.
Ook de woningen in Hooge Berkt zijn gebouwd door bouwbedrijf van Montfort en zijn in 2010 opgeleverd.

Luyksgestel

kavelkeuze
straatbeeld

Binnen het stedenbouwkundig plan Tiliaans Noord zijn een 12 tal starterswoningen ontwikkeld. Acht rijwoningen met koopgarant en vier hoekwoningen zonder koopgarant met mogelijkheid voor een garage. Op kavels van circa 140 m2 bouwt de vereniging tussenwoningen voor een bedrag van € 138.000,- tot € 145.000,-. Om koopgarant mogelijk te maken werken de starters wederom samen met de corporatie Woningbelang uit Valkenswaard.
De woningen in Tiliaans zijn gebouwd door Borrenbergs bouwbedrijf en in 2011 opgeleverd.

Terlo

straatbeeld Terlo
locatie Terlo

Op het Loo in Bergeijk zijn 10 starterswoningen gebouwd met een bijzondere verkaveling en een onderscheidende architectuur met een knipoog naar de architectuur van de Ploeg fabriek in Bergeijk. De woningen liggen op de locatie het Loo, vlakbij de sportvelden van voetbalvereniging Terlo.
De woningen in Terlo zijn ontworpen door Keeris Architecten; gebouwd door Borrenbergs bouwbedrijf en in 2012 opgeleverd.

Riethoven

Binnen het plan de Rijtacker in Riethoven zijn nogmaals 10 woningen gerealiseerd. Na een inventarisatie van de dorpsraad bleek dat de behoefte aan betaalbare woningen voor jongeren uit het dorp groot was. Het plan is door de starters samen met Keeris architecten ontworpen. Binnen CPO bleek het mogelijk om dit te realiseren. Bijzonder is dat in deze projecten de koopgarantregeling niet meer toegepast is. Voor financiële steun kon er gebruik gemaakt worden van de starterslening, die de gemeente Bergeijk gefaciliteerd had.

De woningen in Riethoven zijn gebouwd door aannemersbedrijf J.A. van Gisbergen en in 2015 opgeleverd.

Westerhoven

Parallel aan het project in Riethoven is het plan voor een vijftal woningen in Westerhoven ontwikkeld en gebouwd. Voor financiële ondersteuning kon er ook hier gebruik gemaakt worden van de starterslening, die door de gemeente Bergeijk gefaciliteerd werd.De woningen in Westerhoven zijn ontworpen door Keeris Architecten en gebouwd door J.A. Borrenbergs bouwbedrijf. De woningen zijn in 2015 opgeleverd.

Projecten in Bergeijk

  • Weebosch
  • Hooge Berkt
  • TiliaansTerlo
  • Riethoven
  • Westerhoven

Downloads