Houbenstaete

Oplevering 2014

Het project “Houbenstaete” is een mooie variant op het thema CPO.

Terugkerende en toekomstige Huurders van de buurt Jeruzalem in Tilburg hebben in verenigingsverband, samen medezeggenschap gekregen in de herbouw van een te slopen flatgebouw.

houbenstaete luchtfoto

Feitelijk is de P van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap hier dus niet van toepassing omdat de verenigingsleden geen particulier opdrachtgever waren, maar wel samen gedelegeerd opdrachtgever.

De gekozen aanpak in dit herstructuringsproject (sloop en nieuwbouw) is door BIEB voorgesteld aan Woningcorporatie TIWOS en uiteindelijk overgenomen.

De toekomstige bewoners van het nieuw te ontwikkelen appartementengebouw hebben binnen vooraf gestelde kaders de ontwerpkeuzen mogen maken. Die keuzen werden –geheel analoog aan een CPO proces met kopers- door architect en procesbegeleider als varianten voorgelegd. De verenigingsbesluiten bepaalden uiteindelijk de richting van het ontwerp. Deze aanpak is Collectief Opdrachtgeverschap gedoopt: gezamenlijk opdrachtgeverschap tussen corporatie en huurders en de huurders samen opdrachtgever voor hun eigen nieuwbouw

Na een periode van projectvoorbereiding samen met TIWOS, is de procesbegeleiding van de Vereniging van Toekomstige Huurders “Houbenstaete” door BIEB ter hand genomen, terwijl de architectuur in handen was van Groosman en partners uit Rotterdam.

bijzonder baksteen relief in zijgevel
glazen balkons in het park

Het eindresultaat is een parel voor de buurt geworden, een niet alledaags, zeer energiezuinig appartementengebouw met 54 woningen. Deelnemers konden kiezen uit 6 verschillende woningplattegronden, en drie balkonvarianten. De naam van het gebouw Houbenstaete (die al snel verbasterd werd tot Hoebestaat’t) is zelfgekozen, de baksteen, de balkons en galerijen eveneens.  En misschien wel de grootste verworvenheid: de bewoners hebben elkaar al door en door leren kennen in de vereniging die de flat ontwikkeld heeft.

En trots, dat ze zijn……

de huurders met hun huisnummers

Runner up Vanenburg Corporatie Award 2014!