de Rivierduin

Oplevering 2022

Twaalf gezinnen gaan in Bergharen (gemeente Wijchen) hun eigen wijkje bouwen.

Lees meer...

Gemeente Wijchen geeft ruimte aan kleinschalige woningbouw in de kern van Bergharen. Op initiatief van de Leefbaarheidsgroep Bergharen is de behoefte voor woningbouw in de kern in een aantal bijeenkomsten gepeild. Er bleek wel degelijk belangstelling om door middel van nieuwe woningen de leefbaarheid op peil te houden.  Er meldden zich zo’n 75 mogelijke gegadigden; waarvan ongeveer de helft senioren. Daarop is door de gemeente de mogelijkheid geboden om een pilot te starten voor 8-12 woningen. Doel is om de vitaliteit van Bergharen een impuls geven.