Tobias 2 en 3

Opgeleverd november 2020

Enkele jaren geleden heeft TBV Wonen een van de drie appartementenblokken aan de Tobias Asserlaan gesloopt. Om de saamhorigheid in de nieuwbouw te vergroten en de bewoners meer inspraak te geven in hun woning is besloten Tobias 1 samen met de bewoners te ontwikkelen met duidelijke randvoorwaarden.
Tobias 1, ook begeleid door BIEB, is een groot succes is geworden: tevreden bewoners en een bewonersgroep die elkaar al kent en bewoners die elkaar weten te vinden.
Daarom heeft TBV Wonen besloten de twee resterende flats op vergelijkbare wijze te ontwikkelen. Samen met de toekomstige bewoners die elkaar in de ontwerpfase al leren kennen zodat na de oplevering een goede gezamenlijke start kan worden gemaakt. Tobias 2 en 3 worden tegelijk en vergelijkbaar ontworpen en ontwikkeld. Minder ontwerpvrijheid omdat de blokken aan moeten sluiten bij Tobias 1, maar nog steeds veel vrijheid voor de bewoners in hun woningplattegrond.