De Schrijver Akkerstraat – Eindhoven

Aan de Akkerstraat in de Schrijversbuurt te Eindhoven krijgt de voormalige Nuts Montessori school een nieuw leven. Een vooroorlogs karakteristiek gebouw in een prettige woonwijk dichtbij het centrum. Het gaat om verbouwing van het schoolgebouw en vervangende nieuwbouw van de achtergelegen sporthal, waarbij in totaal ruimte is voor 21 wooneenheden en gemeenschappelijke ruimte rondom een gezamenlijke binnentuin.

schets van de architect

De woningen zijn ontwikkeld door een groep 45-plussers onder het motto Samen Bouwen, Bewust Wonen, Zelfbewust Leven. Het project is mede tot stand gekomen dankzij de inspanningen van Kilimanjaro Wonen. De leden van de ontwikkelvereniging doen veel voorbereiding zelf en worden voor het proces begeleid door BIEB. Met Architectenbureau MAG uit Eindhoven is een overeenkomst gesloten voor het architectonische werk.

Oudbouw aan de akkerstraat
Nieuwbouw aan de ploegstraat

De vereniging bestaat uit mensen die een nieuwe levensloopbestendige woonomgeving willen maken. Ze hebben de intentie uitgesproken om samen een woongemeenschap te vormen waar nabuurschap hoog in het vaandel staat, maar waarbij iedereen z’n eigen privacy behoudt. Het streven is circa twintig appartementen te bouwen in verschillende grootten. Die komen in de oude school en er worden achter de school nieuwe appartementen gebouwd.

De woningen krijgen allemaal vloerverwarming, waarbij gebruik gemaakt wordt van aardwarmte. Dit is ondergebracht in een corporatie “Aardig warm”. Dat betekent per woning wel een extra investering die in de aankoopprijs is ondergebracht. De ventilatie van de ruimtes vindt plaats via zogenaamde ademende ramen, een efficiënte en innovatieve manier van warmteterugwinning en ventilatie.

‘Bij de ontwikkeling van een project als het onze komt veel kijken. We bouwen in feite twee huizen: één huis van stenen en één huis van de mensen die er in gaan wonen.’

Samen keuzes maken


Top