Het Burgerijpad – Tilburg

In het centrum van Tilburg wordt op de plaats waar eerst basisschool de Vuurvogel stond een blok van ca. 14-18 woningen in CPO ontwikkeld.
Voor de gemeente Tilburg heeft BIEB diverse taken uitgevoerd, zoals de werving; de organisatie van informatieavonden; de loting voor de kaveluitgifte en de begeleiding van de ingelote deelnemers bij de oprichting van de CPO vereniging.Top