Piusstaete – Tilburg

Woningcorporatie TBV Wonen in Tilburg is eigenaar van gebouw Piusstaete, 150 sociale huurappartementen. Piusstaete maakt onderdeel uit van Koningsplein. De gemeente Tilburg heeft grootse plannen voor dit plein. TBV werkt met de gemeente samen aan een integraal plan voor het plein. Het kán zijn dat de hele flat gesloopt wordt, het kan ook zijn dat het gebouw blijft staan en gerenoveerd wordt. Hoe dan ook, alle bewoners moeten er vóór 1 januari 2023 uit. Dat is een hele toestand natuurlijk en de meeste bewoners zijn er niet blij mee. Volgens de ‘Omgangscode’ die voor Tilburg geldt, heeft een afvaardiging van bewoners (klankbordgroep) recht op begeleiding en ondersteuning in dit proces. Wij hebben een pitch gedaan en de bewoners hebben BIEB unaniem gekozen.
Onze taak is om TBV te helpen een proces in gang te zetten waarbij bewoners zich voldoende gesteund en gehoord voelen. Daarbij zetten wij ons specifiek in voor de klankbordgroep en helpen deze groep om de belangen van bewoners te behartigen.Top