‘t Stijn – Deurne

In t Stijn woont men in een naar eigen wensen en ideeën ingerichte levensloopbestendige woning. Niet alleen de privacy in eigen huis en tuin blijven volledig gerespecteerd, maar ook de eigen manier van leven. Een moderne woonvorm voor 50+ers die gebaseerd is op het gedachtegoed iets te betekenen voor medebewoners op momenten dat dit nodig is. Niet bang zijn om bij het verstrijken van de jaren op je oude dag in een sociaal isolement te raken en alléén oud te worden. Er wordt namelijk naar elkaar omgekeken.

Meer informatie op de website van t Stijn.Top