Veelgestelde vragen (FAQ)

Deze pagina bevat de veelgestelde vragen over CPO, BIEB, financiering, en planning. Staat er een vraag niet bij, dan zijn wij altijd telefonisch bereikbaar

CPO

Wat is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)?

CPO is een woningbouwvorm waarbij een koper samen met zijn toekomstige buren woningen ontwikkelt. De mensen die in de woningen komen te wonen zijn daarbij zelf projectontwikkelaar. De woningen voldoen aan de wensen en budgetten van de uiteindelijke bewoners, omdat zij zelf zeggenschap hebben over het ontwikkelingsproces. Door het in eigen beheer te doen is het mogelijk om tegen kostprijs te bouwen, wat betekent dat je betaalt wat de woning daadwerkelijk kost. Bovendien zorgt de samenwerking met je buren ervoor dat er schaalvoordelen ontstaan waardoor het financieel aantrekkelijk is.

Wat is het verschil tussen CPO en het kopen van een projectontwikkelaar?

Met CPO wordt de bouwkolom omgedraaid ten opzichte van reguliere projectontwikkeling van een projectontwikkelaar. Dit betekent dat er niet eerst woningen ontworpen worden, en vervolgens mensen daarvoor gezocht, maar dat er eerst mensen worden gezocht waarmee gezamenlijk woningen ontworpen worden. Als toekomstige bewoner maak je dus zelf keuzes over de inrichting van de woning en woonomgeving, in plaats van dat een ontwikkelaar dit voor jou doet. Belangrijk hierbij is dat een projectontwikkelaar een commerciele onderneming is die winst moet maken op de woningen, terwijl een particulier een zo mooi mogelijke woning wil voor een zo laag mogelijke prijs. Dit zorgt er voor dat de prijs-kwaliteitverhouding in CPO-projecten erg gunstig zijn voor de toekomstige bewoners.

Wat is het verschil tussen CPO en PO?

Het verschil tussen zelfbouw en collectieve zelfbouw is dat je samenwerkt met anderen. Dit doe je door een vereniging op te richten, waardoor er democratische keuzes gemaakt kunnen worden, en je als rechtspersoon als opdrachtgever kunt optreden. Door samen te ontwikkelen worden kosten bespaard omdat je schaalvoordelen kunt creeren.

Wat is het voordeel van CPO?

CPO heeft meerdere voordelen. Ten eerste biedt CPO zeggenschap omdat de toekomstige bewoners zelf kunnen beslissen over hun woningen qua ontwerp, vormgeving, plek, en afwerking. Hierdoor is CPO uitermate geschikt voor bijvoorbeeld bijzondere doelgroepen, of specifieke duurzame doelstellingen. Onderdeel van de zeggenschap is dat de woningen voldoen aan de budgetten van de bewoners, omdat zij er immers zelf moeten gaan wonen. Omdat je zelf de kosten in de hand hebt betaal je de kostprijs van de woning – en niet de marktprijs, zoals bij een ontwikkelaar. Marges vallen daarmee ten gunste van jezelf, en niet van een projectontwikkelaar. Ten tweede levert het bouwen in een ‘bouwgroep’ voordelen op. Door samen te ontwikkelen en keuzes en opties op elkaar af te stemmen, ontstaat er een schaalvoordeel en worden de woningen goedkoper. Bovenal leren toekomstige buren elkaar al kennen, omdat een dergelijk proces gepaard gaat met vergaderingen, workshops, en buurtbarbecues. Kortweg ken je je buren dus al voordat je er woont.

Wat zijn de nadelen van CPO tov reguliere projectontwikkeling?

CPO kost tijd en energie voor de toekomstige bewoners. Om zelf als projectontwikkelaar op te treden moeten er keuzes gemaakt worden waar je als collectief overeenstemming over moet vinden. Meedoen aan een CPO-project betekent dus dat je actief met de ontwikkeling van je woning aan de slag gaat. Deze tijd is natuurlijk wel een investering in je eigen woning. Daarnaast is CPO een vorm van organische projectontwikkeling, wat betekent dat er aan de voorkant nog niet veel vastligt en er heel flexibel met wensen omgegaan kan worden. We weten immers van tevoren niet hoe de woningen eruit komen te zien, en dus ook nog niet wat ze kosten. Voor sommige mensen is het lastig om met deze onzekerheid om te gaan, waardoor zij liever kiezen voor een woning van een projectontwikkelaar, waar wel al alles van tevoren bekend is. De flexibiliteit van CPO heeft dus als tegenhanger dat het zorgt voor onzekerheid over de toekomst. BIEB is er echter met veel ervaring in staat om deze onzekerheid voor een groot deel weg te nemen.

Hoe zit het met de betaalbaarheid van de woningen bij een CPO-project?

De prijs-kwaliteitverhouding van CPO-projecten is erg hoog. Gemiddeld ligt de VON-prijs van een CPO-woning ongeveer 25% onder de marktprijs. Uiteraard is dit afhankelijk van de tijdsduur van het project en bijvoorbeeld de grondprijs. CPO heeft zich al vaak bewezen als betaalbare vorm van projectontwikkeling.

Moet ik zelf een woning bouwen bij CPO?

Bouwen in CPO betekent dat je zelf opdrachtgever bent. De bouw van de woningen wordt echter overgelaten aan een aannemer. De groep kiest middels een inschrijving een aannemer die dus de woningen voor de groep gaat bouwen.

Wat zijn belangrijke tips bij het realiseren van een CPO-project?

Ben betrokken bij het project. Als je dit niet bent is het lastig om keuzes te maken, wat – naar onze ervaring – zorgt voor onbegrip binnen de groep. Bovendien zorgt de betrokkenheid niet alleen voor het begrijpen van keuzes, maar ook voor binding binnen de groep, en meer zeggenschap dan je vooraf zou denken!

Voor wie is CPO bedoeld?

CPO is voor iedereen. Voor starters, doorstromers, senioren of mensen met een specifieke wens. Er zijn projecten voor alle soorten doelgroepen. Als persoon moet je  iemand zijn die graag inspraak wil,  en bereid is om tijd en energie te steken in het bouwen van je eigen huis.

Wat voor woning kan ik realiseren in een CPO-project?

CPO biedt veel vrijheid over de bouw van je woning en in principe is alles mogelijk. Je vrijheid wordt echter beperkt door een aantal factoren: bouwen in een groep betekent dat je rekening moet houden met je buren. Er moeten collectieve beslissingen gemaakt worden die bindend zijn voor de gehele groep. Daarnaast zijn er gemeentelijke randvoorwaarden waar je je als individu en collectief aan moet houden. Ook landelijke regelgeving, zoals het bouwbesluit moet uiteraard in acht genomen worden.

financien

Hoe is de prijs van de woningen opgebouwd?

De financiering in een CPO-project is volledig transparant. Je hebt dus inzicht in de kosten van je woning. Deze kosten zijn onderverdeeld in drie posten: grondkosten (de percelen), bouwkosten (de bouw van de woning), en ontwikkelingskosten (de kosten voor de begeleiding, architect, leges, overige adviseurs, zaalhuur, en bijkomstigheden, zoals feestjes). Deze kosten opgeteld vormen de Vrij Op Naam-prijs van je woning.

Moet ik eigen geld inleggen?

Bij CPO is er geen ontwikkelaar die investeert in de ontwikkeling. De individuen kunnen dit risico bovendien niet lopen, omdat zij in de ontwikkelingsfase nog geen hypotheek kunnen krijgen. Voordat je je hypotheek rond kunt krijgen moet je echter wel al kosten maken voor begeleiding, architect, en/of zaalhuur. Om deze zogenaamde ‘voorfinanciering’ te bekostigen moet je eigen geld inleggen voordat de woningen gebouwd worden.

Wanneer moet ik wat betalen?

Wij vragen zogeheten drempelbedragen voor bepaalde fases van het proces. Als je in een project participeert en het project loopt dan worden er namelijk kosten gemaakt die door de vereniging betaald moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan de zaalhuur voor vergaderingen, of de inhuur van een architect. Daarnaast hebben deze drempelbedragen nog een andere functie, namelijk dat niet iedereen vrijblijvend deel blijft nemen aan het project. Wanneer niemand zou hoeven te betalen, kan iedereen meeliften (en dus ook mee beslissen) en elk moment uit de vereniging stappen. Hierdoor wordt voorkomen dat niet-serieuze mensen aan het project gaan meedoen.

Zijn er subsidies voor CPO beschikbaar?

Dit verschilt per provincie. In Noord Brabant, Gelderland en Limburg zijn verschillende soorten subsidies mogelijk te verkrijgen. BIEB kan adviseren en begeleiden bij het aanvragen hiervan.

De provincie Noord Brabant heeft een subsidiekaart gemaakt voor CPO/Collectieve Wooninitiatieven.

cpo subsidiekaart provincie brabant

Bij welke banken kan ik financiering krijgen voor CPO?

Er zijn diverse hypotheekverstrekkers waar je een hypotheek kan afsluiten voor een CPO project. BIEB zorgt er voor dat individuele risico’s goed worden afgedekt, zodat de hypotheek afgegeven kan worden. Niet elke bank is gewend om te werken met CPO, en met de huidige regelgeving zijn er soms veel documenten nodig. Obvion bijv. profileert zich als bank die weet hoe CPO en de financiering werkt. De Rabobank heeft een online magazine over CPO en wat zij daarbij kunnen betekenen: www.rabo.nl/ob/cpo.

Met wat voor een eigen bijdrage moet ik rekening houden voordat de bouw van het project kan beginnen?

Een gedeelte van de ontwikkelkosten moet je voorfinancieren. Deze ‘voorfinanciering’ ligt rond de € 8.000 – €12.000, die je dus beschikbaar moet hebben om deel te nemen aan het project. Sommige provincies geven subsidies voor deze kosten, en de Rabobank heeft sinds kort het plankostenfonds waar zij een lening verstrekken voor deze kosten. Het bedrag wordt niet in 1 keer gevraagd, dus je kan in stapjes meedoen met het project.

organisatie

Met welke partijen krijg ik te maken bij een CPO-project?

Gemeenten en provincies vereisen dat de groep wordt begeleid door een professioneel bureau. Deze partijen zijn dus ook betrokken in het proces. Zij kunnen randvoorwaarden opleggen en zijn verantwoordelijk voor de planologische procedure. In veel gevallen is de gemeente ook grondeigenaar. De vereiste begeleiding als procesbegeleider wordt geboden door BIEB. Daarnaast wordt er een architect ingehuurd om het ontwerp van de woningen te regelen. Verder is de te kiezen aannemer verantwoordelijk voor de bouw van de woningen. Hierbij wordt ook een toezichthouder op de bouw aangewezen. Eventueel zijn er andere adviseurs nodig, bijvoorbeeld voor het taxeren van de woningen, of het beoordelen van de kwaliteit van de grond.

Hoe kan ik een project opstarten?

Vul een formulier in op deze website , of bel ons voor meer informatie: 040-2117800

Uit hoeveel mensen bestaat een CPO-vereniging?

Het gemiddelde CPO-project bevat zo’n 10-20 woningen, dus ook 10-20 huishoudens. Maar BIEB heeft ook projecten van 5 of wel 100 woningen begeleid.

planning

Hoe lang duurt het voor we met het CPO-project klaar zijn?

In principe houden wij aan: 1,5  jaar ontwikkelen en 1 jaar bouwen. Het hangt echter sterk af van de keuzes van de vereniging of dit gehaald wordt, bijvoorbeeld als er een bestemmingsplanwijziging benodigd is. Gemiddeld duurt een CPO-project dus ongeveer 2,5 jaar.